Om løsningen

Generelt

Med Brevfabrikken kan du sende Vipps/eFaktura, Digipost eller fysiske brev direkte fra din PC.
Du sender til Brevfabrikken like enkelt som du skriver ut på en vanlig printer, men med Brevfabrikken slipper du å brette, konvoluttere, frankere og innlevere hos Posten/Bring.
Det som ønskes sendt på en av de digitale kanalene vil bli forsøkt sendt digitalt først, med failover til papirpost.
Brevfabrikken gjør at du ikke lenger trenger å forholde deg til følgende: Printer / Papir / Toner, Konvolutter / Konvolutteringsmaskin, Frankering / Frankeringsmaskin og Innlevering til Posten/Bring.
Innsendingsfristen er kl 14:00 på hverdager, dvs at dersom du velger å sende Brev via Brevfabrikken før kl 14:00, vil mottakeren ha dette i sin postkasse to dager etter.
Brevfabrikken benytter høykvalitets farge-printere og benytter 90grams hvit papir eller gule giro-ark dersom det er giro-format på brevet.

Brevfabrikken API

Med Brevfabrikken API kan du enkelt sende brev eller faktura direkte fra ditt eget system eller din egen-utviklede applikasjon.
Brevfabrikken API kan brukes på to måter:
1. Brevfabrikken API (.NET) gjør at du med noen få linjer med kode kan sende ett eller flere brev eller fakturaer, se eksempel under.
2. Brevfabrikken REST API (HTTP) gjør det mulig å sende brev og faktura fra hvilket som helst system/applikasjon som har internett-tilgang.

Send brev like enkelt som e-post

Slik fungerer Brevfabrikken:
Etter installasjon av Brevfabrikken på brukerens pc vil en skriver med navnet «Brevfabrikken PDF» være tilgjengelig på pc'en. Ved utskrift til denne skriveren vil brukeren få opp en forhåndsvisning, som viser hvordan dette vil se ut som et fysisk brev i en vinduskonvolutt. Man kan også bruke "dra og slipp" dersom man allerede har pdf-filer. Brukeren har mulighet til å legge til eller fjerne sider i hvert enkelt brev, velge forsendelsesmåte m.m. Når et eller flere brev er klare må brukeren bekrefte dette ved å velge «Postlegg valgte brev». Ved større utsendelser godkjenner man hele utsendelsen i et valg hvis man ønsker det. Brevet/brevene sendes da til produksjon og vil innleveres til Posten samme dag.

Sikker signatur

Det er mulig å signere brev som sendes gjennom Brevfabrikken elektronisk, slik at brev som krever gyldig signatur blir juridisk ivaretatt. Brevet som blir produsert vil ha den ønskede signaturen plassert på riktig sted i brevet, og det er full sporbarhet ift hvem som signerte brevet og tidspunket dette ble gjort. Ved siden av Signaturen vil det være en Datamatrix-kode som gjør det enkelt å finne informasjon om signaturen. Signaturen blir lagt på ønsket sted i brevet, absolutt eller relativ plassering ift til styringskoden, og vil "viske ut" eksisterende tekst der hvor signaturen blir plassert.
Sikker Signatur fra Brevfabrikken er godkjent av DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap).

Giroblanketter

Brevfabrikken kan lett håndtere dokumenter som tidligere har krevd spesialblanketter. Som eksempler på dette kan nevnes; fortrykte brevark, lønns- og trekkoppgave, innkallingskort, pressfalsblanketter m.m. I Brevfabrikken kan man også flytte utskriftsbildet slik at for eksempel plassering på giroblankett blir riktig, forstørre eller forminske utskriften, gruppere fakturaer på kundenummer eller fakturanummer m.m. Nye funksjoner blir hele tiden lagt til programvaren i takt med behovet i markedet og innspill fra brukere. Alle brukere av Brevfabrikken skal alltid ha en oppdatert programvare som tilfredsstiller alle behov og krav i markedet.

Sikkerhet og integritet

I Brevfabrikken er det lagt stor vekt på sikkerhet og integritet gjennom hele produksjonsprosessen. Alle ledd i prosessen blir kontinuerlig overvåket og kontrollert ved hjelp av markedets nyeste teknologi og mest avanserte programvare. Alle filer, filoverføring og kommunikasjon blir kryptert for å sikre kundens data 100%. Kom i gang med Brevfabrikken i dag! Brukere kan i løpet av noen få minutter komme i gang med Brevfabrikken. Programvaren kan lastes ned fra www.autolopia.no, installeres og brukes umiddelbart. Det er ingen oppstartskostnader eller bindingstid for bruk av Brevfabrikken. Kundene betaler kun for hvert produserte brev.

Profilering og regnskap

Muligheten for profilering er ivaretatt ved at brukeren kan velge konvolutt med to vinduer, slik at avsenders logo vises i et av vinduene. Dette gjør at man sparer utgifter til innkjøp og trykking av konvolutter. I Brevfabrikken kan man velge å bruke brevark med logo etc., som gjør at man også sparer utgifter til innkjøp av dette. All utskrift i Brevfabrikken er i farger. Resultatet blir at man får en profilert og profesjonell utsendelse. Programvaren har muligheter for oppretting og deling av kontoer, slik at alle kan finne en løsning som passer sin bedrift. Dette gjør det lett å holde oversikt over antall sendte brev og den økonomiske situasjonen.


 2024 - 29.04.2024 - Ekopost AS

 info@ekopost.no    41 47 01 36

 Drammensveien 130, 0277 OSLO

Partnere: Digipost, Nets, Hansen Technologies, Postnord, Tieto Evry